Home
Achtergrond
De Stichting
Organisatie
Nieuwsberichten
Fotoalbum
Wash Brush Smile

 

 

 

 

 

 

Kaviwale

 

Orphan Care Centre

 

 

Onze aanpak

Onze ondersteuning is gebaseerd op de jaarlijkse begroting van het KOCC. Het dagelijks bestuur van het KOCC zendt ons de begroting voor het volgend jaar op. Hieruit kiezen wij een specifiek onderdeel (uitgavenpost) die verband houdt met de bouw van lokalen of andere voorzieningen. Voor dat specifieke onderdeel zet de Stichting Kaviwale zich dan in. Afhankelijk van het onderdeel schieten wij een deel van het geld voor en vullen wij de begroting aan op basis van onkostenfacturen.

Sytse Fluitsma, bestuurslid van de Stichting Kaviwale, bezoekt het project gemiddeld eens per jaar. Dit is mogelijk vanwege zijn werkbezoeken aan Lilongwe, de hoofdstad van Malawi. Hierdoor kunnen wij regelmatig contact onderhouden met de mensen in het project en kunnen wij u en andere ge´nteresseerden op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

De Stichting Kaviwale bestaat volledig uit vrijwilligers. Dit zijn enthousiaste en kundige mensen die vaak zelf ervaring hebben in Afrika of met andere ontwikkelingsprojecten. De vrijwilligers voeren alle administratieve taken uit, houden de website bij, etc. Dankzij hen is het mogelijk de overheadkosten van de Stichting Kaviwale te beperken tot een minimum. De belangrijkste kosten bestaan uit het drukken van informatiemateriaal en administratieve kosten zoals briefpapier, enveloppen en postzegels.