Home
Achtergrond
De Stichting
Organisatie
Nieuwsberichten
Fotoalbum
Wash Brush Smile

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaviwale

 

Orphan Care Centre

 

 

Armoede heeft vele oorzaken. Een slechte gezondheid is daar één van. Door ziekte of aandoeningen kunnen kinderen vaak hun school niet afmaken, stagneert hun ontwikkeling en kunnen ze door het gebrek aan opleiding en diploma’s geen werk vinden. Zo blijven ze in een spiraal zitten waar ze niet uit kunnen ontsnappen, met blijvende armoede als gevolg.

Het programma “Wash, Brush, Smile” doet hier iets aan. Met een combinatie van verbeterde hygiëne, dagelijks handen wassen en tandenpoetsen op school wordt de gezondheid van kinderen sterk verbeterd en krijgen zij een kans voor de toekomst.

Dit programma willen wij ook bij het Kaviwale Orphan Care Centre invoeren. Daarom steunen wij de campagne:

WASH BRUSH SMILE

Voor de campagne is een totaal budget voorzien van € 22.000. Als de Stichting Kaviwale jieraan kan bijdragen doen wij dit graag.

 Help mee en doneer !!!!

Donaties Toelichting WBS